• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  10/08/2018

  Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Đồng Tháp

  Ngày 10/8, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Đồng Tháp, thời kỳ 2012 đến tháng 6/2017. Tham dự buổi công bố kết luận có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

  Tiếp thu Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ xem xét đối với từng trường hợp sai phạm, đế có hướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có sai phạm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân một cách nghiêm minh. Trên cơ sở Kết luận thanh tra, UBND tỉnh sẽ ban hành thông báo các địa phương chưa được kiểm tra rà soát, kiểm tra theo đề cương của Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra đối với tỉnh.
  1 đfggh20180810_084619.jpg
  Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp chấn chỉnh ngay những hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu cụ thể. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp phải chấn chỉnh ngay việc lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm đối với thủ trưởng cơ quan đơn vị đã để xảy ra sai phạm mà Kết luận đã nêu. Đối với những vấn đề khó khăn trong việc thực hiện Kết luận, UBND tỉnh phối hợp với Cục III- Thanh tra Chính phủ tổng hợp, báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                PV

   

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS