• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  24/05/2018

  Công bố các quyết định thanh tra tại tỉnh Bắc Giang

  Ngày 24/05/2018, Tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang, Thanh tra Chính phủ đã công bố các quyết định thanh tra gồm: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang; rà soát quá trình thực hiện Dự án và kiểm tra nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn, Cục trưởng Cục 1-Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hải cùng các thành viên đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh Bắc Giang tham dự.

  Theo Quyết định số 269/QĐ-TTCP ngày 07/05/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang; thời kỳ thanh tra từ năm 2006 đến năm 2017; thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Trần Hữu Lợi, Thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục 1, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. 
  IMG_5676.JPG 
  Cũng tại Quyết định số 360/QĐ-TTCP ngày18/05/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v thành lập Tổ công tác liên ngành bao gồm: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên & Môi trường và UBND tỉnh Bắc Giang để rà soát quá trình thực hiện Dự án và kiểm tra nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Tổ rà soát có 5 thành viên do ông Phạm Hùng, Thanh tra viên, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ II, Cục I, Thanh tra Chính phủ  làm Tổ trưởng; thời gian rà soát trong vòng 20 ngày.
                                                                                                                                                                                              PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS