• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  18/01/2018

  Công khai kết luận thanh tra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ngày 17/01/2018, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đã chủ trì công bố công khai kết luận thanh tra của TTCP tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

  Thay mặt TTCP, đại diện Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận số 2508/KL-TTCP ngày 13/10/2017 của TTCP về thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo với nội dung công tác quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương và một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắc Lăk, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu); công bố Văn bản số 13400/VPCP-V.I ngày 15/12/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến đồng ý và chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 2508/KL-TTCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đã phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị đã nêu trong kết luận thanh tra.

  IMG_5355.JPG

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS