• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  19/12/2017

  Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2017

  Ngày 19/12, Tạp chí Thanh tra tổ chức Tổng kết kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Dương Quốc Huy, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra chủ trì buổi tổng kết.

  Năm 2017, Lãnh đạo Tạp chí Thanh tra đã chỉ đạo xây dựng định hướng, nội dung trọng tâm của Tạp chí hàng tháng, quan tâm nâng cao chất lượng nội dung các số tạp chí và luôn bám sát, phục vụ thiết thực, có hiệu quả đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan TTCP và ngành Thanh tra. Cụ thể, trong năm, Tạp chí Thanh tra xuất bản được 12 số tạp chí với nhiều số đặc biệt nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của ngành, với trên 300 bài viết. Trong đó đã tập trung phản ánh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; định hướng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng, đồng thời phổ biến những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, tổng kết những mặt làm được và chưa được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác của ngành Thanh tra.

  Bên cạnh đó, Tạp chí điện tử Thanh tra trong năm qua cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung, trong đó đã chú trọng đăng tải nhiều bài viết mang tính thời sự, có nhiều bài đạt chất lượng cao, tầm ảnh hưởng và phạm vi lớn, được dư luận xã hội đánh giá cao. Các tin bài đã phản ánh kịp thời sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Tổng TTCP, các Phó Tổng TTCP và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác của các Cục, Vụ, đơn vị thuộc TTCP, Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương, thanh tra chuyên ngành trong công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

  ​Buổi tổng kết đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tạp chí Thanh tra. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo, khẳng định kết quả tốt đẹp mà Tạp chí Thanh tra đã đạt được trên mọi lĩnh vực hoạt động.


  Phát biểu tại buổi tổng kết, Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra Dương Quốc Huy đã nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tạp chí Thanh tra sẽ tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác; tăng cường các bài viết tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn về công tác thanh tra, đặc biệt đầu tư hơn nữa vào chuyên mục bạn đọc. Qua đó, tập trung phân tích, làm rõ các nguyên nhân tồn tại, nêu ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, nhằm phục vụ thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, góp phần vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban để đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời kỳ mới; phát động toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tích cực hơn nữa nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh tra (18/10/1978-18/10/2018).

  Buổi tổng kết cũng đã nghe các cá nhân tự kiểm điểm quá trình công tác trong năm 2017, qua đó đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động một cách khách quan, công tâm và đạt được sự đồng thuận cao./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS