• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  29/11/2017

  Hội nghị triển khai hướng dẫn đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân năm 2017

  Ngày 28/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện kế hoạch đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân năm 2017 và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến Kế hoạch đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân công chức, viên chức năm 2017; Hướng dẫn thi đua khen thưởng; Hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2017.

  Ông Hoàng Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP cho biết, tiêu chí đánh giá, phân loại năm nay ngoài các quy định được nêu trong Nghị định 56/2015 của Chính phủ còn căn cứ vào Nghị định 88 ngày 27/7/2017 của Chính phủ. Đặc biệt, điểm mới đáng lưu ý trong đánh giá, phân loại năm nay là Tổng Thanh tra Chính phủ là người quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp.

  Về công tác thi đua khen thưởng, ông Ngô Văn Khương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TTCP cho biết, các đơn vị thực hiện theo Nghị định 91 của Chính phủ và Thông tư 08 của Bộ Nội vụ. Các bước bình xét đã được cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn để các cục, vụ, đơn vị dễ thực hiện. Điểm mới trong công tác thi đua khen thưởng năm nay là đối với cụm, khối thi đua đã quy định cứng mỗi khối có 1 Cờ và 1 Bằng khen; các cụm, khối lưu ý không bình xét thêm.

  29.11.JPG

  Thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức phải được tiến hành xong trước 22/12/2017.

  Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn lưu ý: Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị nắm chắc các nội dung buổi làm việc để làm tốt việc phân loại, đánh giá trong năm nay. Thủ trưởng đơn vị phân công xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm điểm của tổ chức, cá nhân đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian.

  Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, việc kiểm điểm của tập thể cũng như cá nhân phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; từng cá nhân và cả tập thể phải nhìn nhận rõ tồn tại, hạn chế của mình để khắc phục./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS