• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  29/09/2017

  Đại hội chi bộ Vụ III nhiệm kỳ 2017-2020.

  Ngày 29/09/2017, Chi bộ Vụ III đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Hoàng Thái Dương dự và chỉ đạo Đại hội.

  IMG_4892.JPG 
   Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi bộ Vụ III cho thấy, mặc dù Chi bộ hoạt động trong điều kiện có nhiều cán bộ, đảng viên thường xuyên đi công tác dài ngày tại các địa phương, thường xuyên đối mặt với những thử thách, tác động tiêu cực trong hoạt động chuyên môn..Từ đó, Chi bộ đã luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, tăng cường công tác quản lý đảng viên, tăng cường đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ Nhiệm kỳ 2015-2017; Nghị quyết của Đảng ủy TTCP; nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng và Tổng Thanh tra giao.

  Chi bộ đã chấp hành đầy đủ quy định của Đảng về sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt bảo đảm, có sinh hoạt chuyên đề và hình thức sinh hoạt phong phú, phát huy được tính sáng tạo, thật sự dân chủ, bình đẳng trong sinh hoạt; triển khai, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt quy chế hoạt động của Chi bộ, quy chế, nội quy của TTCP. Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tính dân chủ, tạo sự đồng thuận và động lực huy động sức mạnh của tập thể Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ.
  IMG_9441.JPG
  Đồng chí Phan Thăng Long, Phó Vụ trưởng Vụ III tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ III nhiệm kỳ 2017 -2020
   
  Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như về thực hiên lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu; quan hệ phối hợp giữa Chi ủy và người đứng đầu đơn vị có thời điểm chưa tốt, chưa tạo sự thống nhất trong công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoach công tác; vẫn còn có đảng viên vi phạm do sinh con thứ 3, có đảng viên chưa được phân loại chất lượng công chức và chưa được chuẩn y kết quả kiểm điểm, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2016; đấu tranh phê và tự phê bình trong Chi bộ có lúc còn hạn chế, có biểu hiện thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc chấp hành giờ giấc thời gian làm việc có lúc còn chưa thật sự đảm bảo…Từ những tồn tại, hạn chế, chi ủy Vụ III đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

  Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí  Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng được bầu giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Xuân Tự được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
                                                              PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS