• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  28/09/2017

  Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2017 -2020

  Ngày 28/9, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2020. Toàn thể đảng viên Chi bộ dự Đại hội.

   

  Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 -2017 của Chi bộ Đảng – Đoàn thể cho thấy, về ưu điểm, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, cùng với sự cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

  Trong chỉ đạo điều hành, Văn phòng Đảng – Đoàn thể luôn bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Nghị quyết của Ban Cán sự đảng về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra hàng năm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực phối hợp với các cục, vụ, đơn vị khi triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm, tiến hành triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, đổi mới phương pháp làm việc, tham mưu giúp Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ đảm bảo chất lượng và hiêu quả công việc, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

  IMG_9424.JPG
  Cán bộ, đảng viên của Chi bộ chấp hành tốt các quy định của nhà nước, quy chế, nội quy của cơ quan, luôn thể hiện trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng tài sản được giao, tiết kiệm, hiệu quả.

  Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế, công tác tổng hợp, nắm tình hình hoạt động đối với các tổ chức đảng trực thuộc chưa thường xuyên, liên tục; việc đôn đốc kiểm tra còn hạn chế; việc tham mưu giúp Đảng ủy về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng hiệu quả chưa cao; việc phối hợp hoạt động thực hiện một số nhiệm vụ với các đơn vị liên quan có lúc chưa kịp thời, chưa chặt chẽ.

  Phương hướng nhiệm kỳ tới, Văn phòng Đảng – Đoàn thể đề ra mục tiêu phấn đấu xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2017 -2020 đó là: Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, tiếp tục đoàn kết, không ngừng đổi mới; đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi bộ là tập thể vững mạnh toàn diện, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

  Đại hội bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2019, đồng chí Nguyễn Thái Hồng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú, Phó chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể được bầu làm Phó Bí thư.

                                               PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS