• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  27/07/2017

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm việc với Trường Cán bộ Thanh tra

  Ngày 27/7, tại cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Trường Cán bộ Thanh tra đánh giá kết quả hoạt động của Nhà trường trong thời gian qua, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và tổng hợp Lê Hồng Lĩnh, đại diện Văn phòng TTCP; Giám đốc Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

  Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết: Từ năm 2013 đến 2016, Nhà trường luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về công tác đào tạo ở cả các hệ đào tạo bồi dưỡng. Về thực hiện chỉ tiêu về tài chính, hiện nay Trường thu học phí và tiền ký túc xá theo mức thu do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định. Theo đó, học phí lớp Thanh tra viên là 3,19 triệu đồng/1 học viên/1 khóa học; Thanh tra viên chính 3,74 triệu đồng/1 học viên/1 khóa học; Học phí lớp Thanh tra viên cao cấp 3,96 triệu đồng/1 học viên/1 khóa.

  Năm 2015, tổng chênh lệch thu chi trước thuế là trên 2.976 triệu đồng, trong đó chi thu nhập tăng thêm cho người lao động tương đương 43% so với quỹ tiền lương thực tế. Năm 2016, tổng chênh lệch thu chi trước thuế là 3.323 triệu đồng, chi thu nhập tăng thêm cho người lao động tương đương 67% với quỹ tiền lương thực tế.

  Theo Kế hoạch năm 2017 được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, Trường thực hiện 28 khóa trong đó, 01 lớp thanh tra viên cao cấp; 10 khóa thanh tra viên chính; 15 khóa thanh tra viên và 02 lớp quốc tế. 6 tháng đầu năm 2017 Trường đã tổ chức 16 khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch cho tổng số 1.408 học viên, đạt 53% kế hoạch năm.

  IMG_0672.JPG
  Bên cạnh đó, Nhà trường cũng nêu một số khó khăn vướng mắc về cơ sở vật chất cũ chưa bàn giao được cho TP. Hà Nội; cơ sở vật chất hiện tại đang bị xuống cấp, liên tục phải sửa chữa; cơ sở vật chất mới khi được tiếp nhận chỉ dùng để đào tạo không quá 28 lớp theo Kế hoạch thì số dôi dư lãng phí lớn; biên chế đội ngũ cán bộ còn thiếu; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp phòng chưa được kiện toàn

  Trường đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho phép Nhà trường sử dụng số giảng đường và KTX dư dôi vào mục tiêu mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; bồi dưỡng kỹ năng về thanh tra, kiểm tra…; liên kết với các đơn vị, cơ sở giáo dục, đào tạo để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của ngành và xã hội.

  Đề nghị TTCP và Bộ Tài chính tăng mức NSNN cấp chi thường xuyên cho Nhà trường để trang trải các chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất mới; TTCP tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng; phê duyệt chủ trương cho tuyển dụng nhân sự phục vụ cho việc quản lý vận hành cơ sở vật chất mới; Lãnh đạo TTCP cho phép Nhà trường được tăng học phí theo lộ trình đúng tinh thần của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

  Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu, BGH Nhà trường phải chủ động xây dựng Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, 2019; xây dựng văn bản báo cáo Bộ Tài chính về liên doanh, liên kết mở lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý, cho thuê cơ sở vật chất trong đó, phân tích rõ hiện trạng cơ sở vật chất hiện có; xem xét cân nhắc việc không mở lớp ở các tỉnh (Cần Thơ, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh) mà tập trung mở lớp ở Hà Nội, nghiên cứu kỹ đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng để có phương án hợp lý; Nhà trường làm việc cụ thể với Vụ Tổ chức Cán bộ để công tác đào tạo bồi dưỡng gắn với công tác thi nâng ngạch, nâng bậc chánh việc bị động trong việc thi nâng ngạch, nâng bậc đối với cán bộ, công chức của Ngành; quan tâm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng đội ngũ cán bộ, giảng viên; nhanh chóng hoàn thiện bộ tài liệu, giáo trình các bậc đào tạo; về tổ chức biên chế,  bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng, Nhà trường tiến hành trình nhân sự, xin ý kiến Ban Cán sự Đảng TTCP.

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn giao Ban quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản rà soát lại các quy trình về duy trì, bảo hành, bảo trì, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của Trường, đảm bảo các yêu cầu của công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu, các trang thiết bị đầu tư phải đáp ứng yêu cầu và đạt hiệu quả trong quá trình sử dụng; Ban quản lý phối hợp với Trường và Vụ Kế hoạch Tài chính và tổng hợp nghiên cứu, xây dựng văn bản trình Tổng Thanh tra, Thủ tướng Chính phủ về kinh phí đầu tư xây dựng (không được vượt khung kinh phí trong hạn mức cho phép). Việc xúc tiến xây dựng, cải tạo sân vườn Ban quản lý các dự án nghiên cứu cụ thể phương án để thực hiện./. 

                                                  Thanh Loan

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS