• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  25/07/2017

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh làm việc với Cục I

  Ngày 24/07/2017, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã làm việc với Cục I về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

  Từ đầu năm đến nay, Cục I đã hoàn thành 5 cuộc thanh tra năm 2016 chuyển sang và triển khai 3 cuộc thanh tra (đã kết thúc 2 cuộc) theo kế hoạch năm 2017; Trong quý III sẽ triển khai tiếp 02 cuộc của kế hoạch năm 2017. 
  Về tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tính đến nay, Cục I đã thực hiện 67 vụ việc, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao 26 vụ việc, Quốc hội và các bộ, ngành chuyển đến 10 vụ việc, Lãnh đạo TTCP giao 31 vụ việc.
  Trong quý III, Cục I sẽ hoàn thiện dự thảo, trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 03 kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã triển khai thực hiện và tiến hành triển khai 2 cuộc thanh tra còn lại của kế hoạch năm 2017 đã được phê duyệt.; tập trung hoàn thiện báo cáo kết quả giải quyết KNTC đối với 04 vụ việc KNTC phức tạp do Thủ tướng Chính phủ giao.
  IMG_4720.JPG


  Phát biểu chỉ đạo, phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức hạnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tập thể lãnh đạo, công chức Cục I trong thời gian qua và cho ý kiến cụ thể với một số nội dung liên quan tới những cuộc thanh tra cũng như giải quyết KNTC, nhất là những vụ việc KNTC phức tạp do Thủ tướng Chính phủ giao. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh mong muốn tập thể lãnh đạo, công chức Cục I nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
  IMG_4711.JPG

                                                                                                                                                                                                                                   PV  

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS