• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  18/07/2017

  Hội nghị sơ kết phong trào thi đua của các đơn vị sự nghiệp

  Sáng ngày 16/7/2017, tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên, Nha Trang - Khánh Hòa, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp - Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.

  Tham dự Hội nghị có đại diện của 06 đơn vị trong Khối gồm: Trường Cán bộ Thanh tra (khối trưởng), Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên (khối phó), Viện Khoa hc Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra.

  Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, phong trào thi đua của các đơn vị ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. Bên cạnh đó, với nhiều biện pháp tuyên truyền, nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động đã có sự chuyển biến tích cực, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua theo chuyên đề, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Toàn bộ các đơn vị trong Khối đều phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của các đơn vị trong khối. 

   IMG_8373.JPG
  Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung của Báo cáo. Một số ý kiến của đại biểu tập trung góp ý vào các nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối 6 tháng cuối năm 2017.

  Kết luận Hội nghị, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, Trưởng Khối thi đua đánh giá cao các đơn vị trong Khối đã có nhiều cố gắng và chuyển biến mạnh mẽ, triển khai thực hiện nhiệm vụ hết sức trách nhiệm, thiết thực và hiệu quả về công tác thi đua. Khối trưởng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị để hoàn thiện bản báo cáo được đầy đủ, ngắn gọn, chất lượng. Ngoài ra Trưởng khối cũng đề nghị các đơn vị trong khối cần tăng cường sự giao lưu, phối hợp trong khối nhiều hơn nữa, sự phối kết hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP, đồng thời tiếp tục đề nghị nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện nhiều hơn của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo TTCP để các đơn vị trong khối hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao ./.

                                      

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS