• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  02/06/2017

  Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ

  Ngày 1/6, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức họp phê duyệt thuyết minh đề tài (năm 2017-2018) “Hoàn thiện pháp luật tiếp công dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” do TS. Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm đề tài. Đồng chí Đinh Văn, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm chủ tịch hội đồng. 

  Đánh giá đề cương nghiên cứu, Hội đồng cho rằng Ban chủ nhiệm cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung về tính cấp thiết đề tài trong đó minh chứng sự cần thiết của việc tồn tại Luật tiếp công dân trong thời gian tới. Phần lý luận phải làm rõ công tác tiếp dân hiện đang theo mô hình nào, cụ thể hoạt động này đang nằm ở các văn bản pháp luật khác hay nằm ở luật chuyên biệt. Cần xác định rõ mục tiêu của nghiên cứu cũng như phạm vi, không gian nghiên cứu cần giới hạn ở quy mô tại một số bộ, ngành, địa phương.

  Với những nội dung nghiên cứu được thể hiện trong thuyết minh, trên cơ sở góp ý của của các thành viên, Hội đồng thông qua và cho triển khai nghiên cứu đề tài trong năm 2017-2018.

                                                      PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS