• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  22/03/2017

  Triển khai xây dựng một số phần mềm phục vụ hoạt động của TTCP

  Ngày 22/3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Trung tâm Thông tin, các cục, vụ liên quan về triển khai xây dựng một số chương trình phần mềm của cơ quan TTCP trong năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.
  ​​

  Tại buổi làm việc ông Nguyễn Đức Thắng – Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin báo cáo nhu cầu đầu tư trong năm 2017 và giai đoạn 2017-2020. Trong đó đề xuất, năm 2017 cần đầu tư mới Cổng thông tin điện tử để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TTCP, nhất là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, công tác cải cách hành chính, xây dựng khung kiến trúc chính phủ điện tử... Đồng thời, phải xây dựng nâng cấp hệ điều hành tác nghiệp để phục vụ hiệu quả và kịp thời công tác điều hành hàng ngày của lãnh đạo TTCP và các cục, vụ, đơn vị.
  IMG_7196.JPG
  Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp, Văn phòng, Cục IV cũng nêu các ý kiến liên quan tới quá trình triển khai, xây dựng các phần mềm, trong đó khẳng định nhu cầu đầu tư cho CNTT hiện tại ở TTCP là rất cần thiết, cần bố trí kinh phí để thực hiện.

  Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn chỉ đạo, 02 phần mềm phải làm ngay trong năm nay là xây dựng hệ điều hành tác nghiệp và Cổng thông tin điện tử. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, TTTT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá chi tiết lại hiện trạng của cổng thông tin và hệ điều hành tác nghiệp để làm cơ sở đầu tư theo các quy định của nhà nước.

  TTTT chủ trì triển khai các quy trình thủ tục để xây dựng phần mềm ĐHTN và cổng thông tin điện tử; phối hợp với Vụ Kế hoạch tham mưu thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập dự án để thực hiện, hoàn thành công việc này trong tháng 4/2017. Vụ Kế hoạch cân đối, bố trí nguồn kinh phí thuê đơn vị tư vấn lập dự án.

  Đối với các hạng mục còn lại như bảo mật thông tin, nâng cấp hạ tầng công nghệ… Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu, TTTT và các đơn vị liên quan cần tiếp tục nghiên cứu để đề xuất thực hiện./.

                                             PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS