• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  10/01/2017

  Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

  Ngày 9/1/2017, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị trong tỉnh.

  Năm 2016, toàn ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra kinh tế- xã hội 547 cuộc đối với 853 tổ chức và 3.755 cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện 766 cá nhân và 239 tổ chức có vi phạm; ban hành 602 quyết định xử lý vi phạm với tổng số tiền 24,455 tỷ đồng, thu vào ngân sách nhà nước 6,337 tỷ đồng và kiến nghị khác 18,1 tỷ đồng; Về thanh tra hành chính, toàn ngành đã thực hiện 144 cuộc tại 270 đơn vị, ban hành 103 kết luận thanh tra, trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 38 cuộc tại 120 đơn vị, ban hành 23 kết luận; Thanh tra các sở, ngành tiến hành 41 cuộc thanh tra tại 60 đơn vị, ban hành 33 kết luận; Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã tiến hành 65 cuộc tại 90 đơn vị, ban hành 47 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện 230/270 đơn vị có vi phạm, kiến nghị thu hồi hơn 2,8 tỷ đồng và kiến nghị khác 10,88 tỷ đồng.
  Năm 2016, các cơ quan hành chính nhà nước cả 3 cấp đã tiếp thường xuyên 2.734 lượt công dân; tiếp nhận 2.936 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị, trong đó có 2.267 đơn đủ điều kiện xử lý với 2250 vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan hành chính các cấp. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền thụ lý của các cơ quan hành chính trong tỉnh là 87 đơn, đến nay cơ bản đã giải quyết xong. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 357 triệu đồng, kiến nghị xử lý 7 trường hợp vi phạm.
  Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực; các tổ chức thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan đến tham nhũng với 4 vụ án, 17 bị can, truy tố, xét xử 4 vụ, 12 bị can.
  IMG_3902.JPGTại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những phản ánh của công dân; vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, thực hiện kết luận sau thanh tra. Một số đại biểu đề xuất cần giảm bớt việc thanh tra thường xuyên để tập trung thanh tra các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; cần có biện pháp giải quyết dứt điểm các cuộc thanh tra, xử lý sau thanh tra, tăng cường thanh tra trách nhiệm công vụ và một số bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác thanh tra năm 2017.
  Cũng tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 06/01/2017 của Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017.
  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành thanh tra của tỉnh trong thời gian qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế như; thanh tra còn dài trải; việc xử lý sau thanh tra chuwa quyết liệt dẫn tới tỷ lệ thu hồi về kinh thế đạt thấp; nhiều quyết định giải quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhưng chậm thi hành; công tác phòng chống tham nhũng còn mang tính hình thức; thanh tra phát hiện nhiều sai phạm nhưng việc phối hợp với các cơ quan pháp luật để xử lý tội danh tham nhũng còn ít... Về triển khai nhiệm vụ năm 2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện có hiệu quả chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác tiếp công dân, quan tâm tuyên truyền, vận động, đối thoại với công dân; triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp dân ở cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ trong ngành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
  Tổng kết công tác năm 2016, có 4 tập thể và 5 cá nhân được Chính phủ, UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen, 4 cá nhân được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra. Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 27 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.​

  IMG_3923.JPG
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh trao tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho tập th
  ể Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc  

                                                     Đăng Khoa

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS