• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  21/12/2016

  Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2016

  Sáng ngày 20/12/2016, tại TTCP, Trung tâm Thông tin đã tổ chức tổng kết, kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2016 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự tổng kết có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ và toàn thể lãnh đạo, viên chức TTTT.

   

  Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 cho thấy, công tác chỉ đạo, lãnh đạo của TTTT luôn bám sát kế hoạch công tác của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Việc phân công, phân nhiệm rõ ràng tạo điều kiện để từng công chức, viên chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh của từng cá nhân, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hiệu quả công việc từng bước được nâng cao, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra theo Kế hoạch công tác năm 2016. Tập thể công chức, viên chức TTTT luôn có tinh thần trách nhiệm, phối hợp, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, có ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành quy chế, nội quy làm việc của Thanh tra Chính phủ và Trung tâm Thông tin.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của  đơn vị vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu về ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan, đơn vị còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; Chất lượng các phần mềm, sản phẩm CNTT ứng dụng tại Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra còn nhiều hạn chế; việc sử dụng, ứng dụng CNTT trong trong hoạt động tại các cục, vụ, đơn vị chưa nhiều; số lượng nhân lực ứng dụng CNTT còn thiếu, mặt khác năng lực, trình độ và kinh nghiệm không đồng đều. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đôi khi còn chưa tốt. Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT chưa đa dạng, phong phú, chưa phản ánh hết các lĩnh vực hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

   

  Phát biểu kết luận, Vụ trưởng, Giám đốc TTTT Nguyễn Đức Thắng cho rằng những thành tích trong năm vừa qua của Trung tâm Thông tin đã phản ánh sự trưởng thành, vươn lên của các công chức, viên chức trong đơn vị và mong rằng, trong năm tới,  có nhiều bước tiến hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Vụ trưởng, Giám đốc đề nghị tập thể Trung tâm Thông tin cần tiếp tục đoàn kết, nhất trí đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm kiện toàn công tác tổ chức, tao điều kiện cho cán bộ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, làm tốt công tác tư tưởng, có giải pháp cụ thể tham mưu cho lãnh đao giải quyết quyết liệt và có điểm nhấn trong việc ứng dụng CNTT./.

   

                                      Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS