• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  19/12/2016

  Viện Khoa học Thanh tra tổng kết công tác năm 2016

  Ngày 16/12, Viện Khoa học Thanh tra (KHTT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác 2017. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu tại hội nghị.

  Báo cáo kết quả công tác của Viện KHTT năm 2016 cho thấy, Viện đã chủ trì triển khai 4 đề tài khoa học cấp bộ năm 2015 – 2016; 4 đề tài cấp bộ năm 2016 – 2017 và 8 đề tài cơ sở năm 2016; chủ trì và nghiên cứu 11 chuyên đề khoa học độc lập; tổ chức 12 buổi sinh hoạt khoa học và 4 hoạt động phát triển sự nghiệp.

  Việc xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực, những bất cập, vướng mắc trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo va phòng chống tham nhũng nhằm phục vụ cho việc triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2017, cũng như những năm tới. Trong năm 2016, Viện KHTT đã tổ chức phê duyệt 5 đề tài khoa học cấp bộ năm 2016 – 2017, 9 đề tài khoa học cấp cơ sở; 11 chuyên đề độc lập. Công tác đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai trong quá trình thực hiện đề tài được thực hiện định kỳ, thường xuyên với nhiều biện pháp khác nhau. Về cơ bản việc triển khai nghiên cứu đề tài năm 2016 được tiến hành theo đúng tiến độ, nội dung đề tài theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt

  IMG_6175.JPG
  Bên cạnh những mặt đã làm được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được Viện chỉ ra như, kết quả nghiên cứu một số đề tài chưa đóng góp vào công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP; nhiều kết quả nhiên cứu chưa ứng dụng được vào thực tế; còn thiếu tính chủ động trong việc lưa chọn các vấn đề nghiên cứ; việc quản lý chất lượng kết quả nghiên cứu của một số đề tài, chuyên đề còn hạn chế; việc quản lý các đề tài cấp Bộ sau đánh giá cấp cơ sở còn chưa chặt chẽ; việc đôn đốc các Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức các hoạt động nghiên cứu gặp khó khăn dẫn đến việc trình trạng một số đề tài còn bị chậm, chưa đúng tiến độ theo kế hoạch.

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đánh giáo cao kết quả nghiên cứu của Viện KHTT trong năm 2016. Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chỉ đạo, Viện KHTT tiếp tục tập trung nghiên cứu hoàn thiện thể chế, nghiệp vụ của ngành thanh tra; đẩy mạnh hoạt động tổng kết thực tiễn công tác thanh tra, bảo đảm chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn; đẩy mạnh công tác quả lý khoa học để hoạt động nghiên cứu đi vào nền nếp, đặc biệt chú trọng vào quản lý chất lượng đề tài; đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài phục vụ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra. Bên cạnh đó, công tác nhân sự cần được quan tâm, bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cấp ủy, chi bộ và toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị, cố gắng, nỗ lực tạo sự đồng thuận nhất trí cao. Đồng thời, Viện cần chú ý tới quy trình phân bổ ngân sách nghiên cứu, tính toán nhân sự tham gia nghiên cứu cho hợp lý để công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được thực hiện tốt hơn./.

                                         Thanh Loan

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS