• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  14/12/2016

  Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết năm 2016

  Ngày 13/12, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị gồm toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường.

  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Trường Cán bộ Thanh tra cho thấy, về ưu điểm, tập thể nhà trường đã bán sát kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu, kế hoạch đều hoàn thành vượt mức trên tất cả các mặt công tác.

  Năm 2016, Nhà trường đã tổ chức 45 khóa học cho 4.805 học viên trong đó có 28 khóa đào tạo theo kế hoạch được Tổng Thanh tra Chính phủ giao. Ngoài ra, Nhà trường đã phối hợp với bộ, ngành, địa phương tổ chức 17 khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

  Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại được nhà trường nghiêm túc chỉ ra, chất lượng hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy còn hạn chế, có những nội dung lỗi thời chưa được cập nhật để phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng còn thiếu; số lượng giảng viên cơ hữu còn mỏng, kinh nghiệm công tác thực tiễn về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng còn hạn chế; công tác thông tin, tuyên truyền chưa gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng.

  IMG_1036.JPG
  Qua việc đánh giá ưu điểm, hạn chế trong năm 2016, Trường Cán bộ Thanh tra nêu một số kiến nghị, đề xuất Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ quan tâm tới việc kiện toàn cán bộ cấp phòng; cho chủ trương, đường lối, lộ trình về việc xây dựng Học viện Thanh tra; chủ trương về việc chỉnh sửa, bổ sung toàn diện 02 bộ tài liệu, giáo trình Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp; phân loại rõ đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; xem xét hình thức khen thưởng phù hợp trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Cán bộ Thanh tra (năm 2017).

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao sự chuyển biến, tích cực, nỗ lực của cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường, xem đó là nội lực để phát triển trong năm 2017.

  Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Nhà trường cần đổi mới công tác quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tốt quản trị đào tạo, từng bước thực hiện chiến lược xây dựng Học viện Thanh tra. Bên cạnh đó, Nhà trường cần chú trọng hơn tới công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; công tác kế toán, tài chính cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ giảng viên cần quan tâm hơn nữa. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ hi vọng, với số lượng cán bộ, giảng viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, cùng với cơ sở vật chất từng bước được củng cố, xây dựng, tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

                                   Thanh Loan

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS