• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật

  Giao lưu trực tuyến: Giải quyết khiếu nại về đất đai, đền bù, giải tỏa.

  Ngày 9/1/2012, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh; Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra Vũ Văn Chiến đã chủ trì buổi giao lưu trực tuyến “ Giải quyết khiếu nại về đất đai, đền bù, giải tỏa” trên trang Thanhtravietnam.vn thông qua cổng giao lưu trực tuyến gltt.thanhtravietnam.vn của Tạp chí Thanh tra. Tham gia trả lời các câu hỏi trực tuyến của công dân có đại diện Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài Chính, Cục I và Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ .

  Họp báo quý IV năm 2011

  Ngày 04/1/2012, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức họp báo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV/2011. Tham dự và chủ trì có đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Sản và đồng chí Ngô Văn Khánh, Phó tổng Thanh tra cùng đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, thuộc TTCP.

  Tổng thanh tra Huỳnh Phong Tranh và Phó tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh làm việc với Thanh tra tỉnh Khánh Hoà.

  Hôm qua, ngày 03/01/2012, Đoàn công tác do Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và Phó tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đã làm việc, thăm và tặng hoa chúc mừng năm mới Thanh tra tỉnh Khánh Hoà.

  Quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khoá XI và bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên ngành

  Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGĐUK ngày 09/12/2011 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ  ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, ngày 03/01/2012, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức lớp học tập, quán triệt và triển khai  nghị quyết Trung ương ba khoá XI và quán triệt các văn bản pháp luật chuyên ngành như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định hướng dẫn thi hành các luật này

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS