• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  01/07/2020

  Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 06/2020

  Ngày 01/7, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.
  ​​

  Trong tháng 6/2020, các đơn vị đã triển khai 636 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, đồng thời chủ động triển khai 136 việc; đã hoàn thành 80,8% tổng số công việc, trong đó có 99,6% công việc hoàn thành trong hạn.

  Cụ thể, đang thực hiện 37/51 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; triển khai đột xuất 03 cuộc thanh tra; ban hành kết luận 03 cuộc thanh tra; giám sát hoạt động 05 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; thẩm định 03 dự thảo kết luận thanh tra; chủ động ban hành văn bản hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.

  Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, tháng 6/2020,Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.545 công dân đến trình bày 471 vụ việc. Có 48 lượt đoàn đông người; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 427/KH-TDTW về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Kế hoạch số 276/KH-TTCP của TTCP về việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC...

  Trong công tác PCTN, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Kiểm soát tài sản, thu nhập, Nghị định về Kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp tục triển khai Kế hoạch sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

  Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao cố gắng nỗ lực của các cục, vụ, đơn vị trong việc phấn đấu hoàn thành các kế hoạch công tác của đơn vị và theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo TTCP.

  Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và trong thời gian tới, Tổng Thanh tra yêu cầu các cục, vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, sớm ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc từ năm 2018 trở về trước và những cuộc thanh tra đột xuất Thủ tướng Chính phủ giao có thời hạn hoàn thành.

  IMG_9404.JPG

  Các cục, vụ nghiên cứu, xem xét báo cáo Lãnh đạo TTCP để triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Riêng đối với cuộc thanh tra chuyên đề về đất đai cần
  bám sát chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tại Văn bản số 5150/VPCP-V.I ngày 25/6/2020 và của Tổng TTCP để thực hiện; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.

  Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC góp phần đảm bảo thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của TTCP.

  Trong công tác PCTN, Cục PCTN chủ trì tiếp tục thực hiện Kế hoạch sơ kết Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 1/2/2013) đến nay; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác PCTN, tiêu cực trong ngành; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra.

  Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cũng yêu cầu các cục, vụ, đơn vị được giao chuẩn bị tốt, đảm bảo theo đúng quy định các công tác để hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam./.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS