• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  14/01/2019

  Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 11/1/2019, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, các đồng chí thành viên BCS Đảng và thành viên Đoàn kiểm tra cùng dự buổi làm việc.

  Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, thành viên Đoàn kiểm tra đã trình bày báo báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của BCS Đảng TTCP; các đồng chí ủy viên BCS Đảng Thanh tra Chính phủ và các đại biểu phát biểu ý kiến tham gia báo cáo.

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư BCS Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, kết quả kiểm tra của Đoàn đã phản ánh đầy đủ, toàn diện hoạt động của TTCP. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, báo cáo đã nêu đầy đủ thực trạng quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Thanh tra Chính phủ. Báo cáo được ban hành sẽ là những ý kiến quý báu đề TTCP tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian vừa qua.

  IMG_8555.JPG
  Bí thư Ban Cán sự Đảng TTCP cũng khẳng định, đối với những vấn đề kiến nghị của Đoàn, BCS Đảng TTCP tiếp thu toàn bộ, sau khi kết luận kiểm tra được ban hành, TTCP sẽ nghiêm túc thực hiện.

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau thời gian làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan, lắng nghe các ý kiến của thành viên Ban Cán sự đảng TTCP, làm việc trên nguyên tắc cầu thị, xây dựng báo cáo sát với tình hình thực tế của TTCP.

  Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của BCS Đảng TTCP trong lãnh đạo, chỉ đạo; việc chỉnh đốn đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TTCP đang dần đi vào thực chất và hiệu quả; lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động TTCP đã tu dưỡng, rèn luyện, công tác đấu tranh phê bình, tự phê bình, nêu gương đã được thực hiện tốt, có trách nhiệm, nhiều chuyển biến tích cực, đoàn kết nội bộ được tăng cường. Đối với một số vấn đề BCS Đảng TTCP đề nghị được đính chính trong Báo cáo kiểm tra, Đoàn tiếp thu toàn bộ để bổ sung hoàn thiện báo cáo.

  IMG_8559.JPG
  Đối với kiến nghị của TTCP về việc ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, sẽ có trách nhiệm báo cáo với Ban Bí thư, Bộ Chính trị để thúc đẩy việc ban hành Đề án nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới.

  Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị BCS Đảng TTCP tiếp tục đoàn kết nhất trí trên cơ sở thẳng thắn, trách nhiệm, trung thực, tuân thủ nguyên tắc Đảng và các quy định của pháp luật; tăng cường nêu gương, hi sinh lợi ích riêng, tự soi xét, tự sửa chữa những khuyết điểm, có khát vọng cống hiến, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phát huy mặt tích cực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. BCS Đảng TTCP tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tiêu cực, khắc phục những hạn chế được nhận diện để nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

  Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu, BCS Đảng TTCP cần hết sức quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, coi trọng nguyên tắc Đảng. “Nơi nào không coi trọng công tác đảng, không thạo công tác Đảng nơi đó rất dễ xảy ra sai phạm” đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

                                                      PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS