• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  07/08/2018

  Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 7/2018

  Ngày 07/8, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

  Theo báo cáo kết quả công tác tháng 7/2018, TTCP đã ban hành 01 kết luận thanh tra; triển khai mới 03 cuộc thanh tra. Tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 51/64 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát hoạt động 11 đoàn thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 09 đoàn thanh tra; thẩm định 02 dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc 03 kết luận thanh tra; kiểm tra 03 kết luận thanh tra; tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra thực hiện 05 kết luận thanh tra.

  Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.336 lượt công dân đến trình bày 445 vụ việc. Đã phát hành 218 văn bản hướng dẫn công dân và 38 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đã xử lý 1.327 đơn/1.647 đơn phải xử lý; ban hành 01 quyết định kiểm tra, rà soát khiếu nại.

  Về công tác PCTN, trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; hoàn thiện Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ; hoàn thành báo cáo Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập năm 2017; đôn đốc, tổng hợp báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2017 của 63 tỉnh, thành phố theo kế hoạch…

  IMG_6747.JPG
  Phát biểu chỉ đạo tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, một số quy định về công tác thanh tra cần bổ sung, sửa đổi để giải quyết những bất cập hiện nay như mục tiêu, đối tượng, niên độ cuộc thanh tra cũng như hoạt động đoàn thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Theo đó, trong quá trình chờ sửa quy định Tổng Thanh tra yêu cầu, các Đoàn thanh tra căn cứ Thông tư 05/2014/TT-TTCP, bám sát Kế hoạch được duyệt; lựa chọn đơn vị thanh tra phù hợp với mục tiêu cuộc thanh tra. Ngoài ra, các cục, vụ cần chú ý việc cử cũng như quản lý cán bộ thực hiện khảo sát nắm tình hình trước khi thanh tra; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ thanh tra cho đồng đều về trình độ, nghiệp vụ.

  Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo Tổng Thanh tra vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm, song vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tăng, tính manh động cao, do đó TTCP cần tăng cường công tác quản lý nhà nước hơn nữa đối với công tác này; nhanh chóng triển khai lấy ý kiến địa phương đối với việc xây dựng các tiêu chí xác định vụ việc phức tạp, cực kỳ phức tạp nhằm có cơ sở phân loại để giải quyết dứt điểm vụ việc.

  Đối với công tác PCTN, Tổng Thanh tra nhấn mạnh, Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) thời gian qua đã rất tích cực làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên, cũng như nhiệm vụ đột xuất được giao. Tuy nhiên, đối với một số nhiệm vụ phức tạp, trước những vấn đề vướng mắc, khó khăn Cục sớm báo cáo lãnh đạo TTCP để chỉ đạo thực hiện. Ngoài ra, Cục IV cần nắm chắc tình hình để xây dựng Báo cáo công tác PCTN cho sát yêu cầu thực tế./.

                                                           PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS