• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  11/05/2018

  Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 4/2018

  Ngày 11/05, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

  Theo báo cáo kết quả công tác tháng 04/2018, TTCP đã ban hành 06 kết luận thanh tra; 04 thông báo Kết luận thanh tra; triển khai mới 06 cuộc thanh tra và tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra đã triển khai trước đó. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1366 lượt công dân đến trình bày 362 vụ việc, trong đó khiếu nại 217 việc, tố cáo 70 việc, kiến nghị và phản ánh 75 việc. Số lượng đơn thư phải xử lý trong tháng là 1734 đơn, đã xử lý 1.494 đơn, phát hành 304 văn bản hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Công tác PCTN, chuẩn  bị  xây dựng  Thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2017; Hoàn thiện Quy chế nắm tình hình, xử lý thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của TTCP; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương xây dựng Đề án bảo vệ người tố cáo; xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ về kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...
  IMG_5622.JPG


  Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, trên các mặt công tác đã có nhiều tiến bộ cụ thể, công tác thanh tra đã triển khai mới nhiều cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018; hoàn thiện một số cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC có nhiều nỗ lực; công tác PCTN được chú trọng nhất là việc tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật PCTN sửa đổi.
  Về nhiệm vụ trong tháng 5/2018, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các cuộc thanh tra trong kế hoạch năm 2018, nhất là những cuộc do cấp có thẩm quyền giao; tập trung xử lý các cuộc thanh tra đã quá hạn để báo cáo Chính phủ… 
  Đối với công tác tiếp công dân, Tổng Thanh tra yêu cầu, các cục, vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch để Chính phủ tổ chức họp với những địa phương có đoàn khiếu kiện đông về Trung ương; có kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có khiếu kiện đông người để có những giải pháp xử lý hiệu quả. Công tác PCTN, tập trung tiếp thu, hoàn chỉnh Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thức 5, Quốc hội Khóa XIV.
  Về việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành là yêu cầu bức thiết, các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai đưa vào vận hành hệ thống dữ liệu QG về KNTC. Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT gắn với công tác cải cách TTHC./.
               

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS