• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  11/01/2018

  Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với Vụ Tổ chức Cán bộ

  Ngày 11/1, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã có buổi làm việc với Vụ Tổ chức Cán bộ về tình hình công tác tổ chức, cán bộ. Dự họp có lãnh đạo Văn phòng Thanh tra Chính phủ và công chức cấp vụ, cấp phòng thuộc Vụ TCCB.

  Báo cáo tình hình công tác tổ chức, cán bộ của Vụ cho thấy, công tác tổ chức nhân sự, chính sách cán bộ, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng đều được thực hiện tốt theo đúng quy chế, quy định của cơ quan; Vụ cũng đã hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ đột xuất được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Vụ được thực hiện thường xuyên, thông suốt. Chế độ thông tin, báo cáo, hội họp trao đổi thông tin giữa các phòng thực hiện tương đối tốt. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đẩy mạnh. Các chế độ, chính sách được quan tâm, đảm bảo đúng chế độ. 

  Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: Chất lượng tham mưu của từng công chức chưa đồng đều; một số việc còn chậm so với yêu cầu đề ra; việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị còn chậm. Ngoài ra, một số khó khăn vướng mắc trong công tác tổ chức, cán bộ như: tổ chức và hoạt động thanh tra theo Luật Thanh tra hiện hành còn nhiều bất cập; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng; thực trạng biên chế công chức chuyên môn nghiệp vụ còn thiếu; việc kiện toàn đội ngũ cán bộ tại chỗ chưa được quan tâm đúng mức...

  IMG_2797.jpg

  Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ là công tác quan trọng đóng vai trò quyết định đến chất lượng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị, tổ chức; chính vì vậy để làm tốt công tác tổ chức, cán bộ thì người cán bộ phải gương mẫu, trong sạch, công tâm, khách quan. Trong năm qua, Tổng Thanh tra biểu dương những thành tích mà Vụ đã làm được, hoàn thành tốt nhiêm vụ trên các mặt công tác.
   Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, Vụ TCCB tiếp tục tham mưu với lãnh đạo TTCP  về kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức; đổi mới công tác quy hoạch, tuyển dụng, chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá cán bộ phải đảm bảo công tâm, khách quan, minh bạch; rà soát quy chế làm việc cũng như chức năng nhiệm vụ của các cục, vụ, đơn vị, tham mưu điều chỉnh để quản lý tốt hơn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cần được quan tâm một cách đúng mực; đẩy nhanh việc quy hoạch cán bộ dựa vào các tiêu chí đã được quy định, sớm trình kế hoạch rà soát bổ sung quy hoạch từ cấp vụ trở lên./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS