• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  18/01/2017

  Hội nghị tổng kết công tác Đảng TTCP năm 2016

  Ngày 17/1, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2017. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP Phan Văn Sáu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan TW Phạm Quang Thao; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ TTCP; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị; ban Đảng, đoàn thể và các đảng bộ, chi bộ công tác tại phía Nam dự hội nghị trực tuyến.

  Báo cáo hoạt động của Đảng bộ TTCP, cho thấy, năm 2016 toàn Đảng bộ đã giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ủy và lãnh đạo TTCP luôn có sự phối hợp, tập trung và quyết tâm cao để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Vai trò, vị thế của Đảng bộ được củng cố và nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên; hoạt động của Đảng ủy và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp. Quá trình quán triệt Nghị quyết đã chú ý đến việc liên hệ thực tế, gắn với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ TTCP. Ngoài ra, Đảng uỷ còn cung cấp cho các chi bộ, đảng bộ các tài liệu, bản tin sinh hoạt nội bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng bộ, chi bộ đã tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 04-NQ/BCSTTCP ngày 16/2/2016 của Ban Cán sự đảng, kế hoạch công tác năm 2016 của TTCP và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Trong năm, Đảng ủy TTCP tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tiếp tục sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; tiếp tục đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXII. Đảng ủy cũng phối hợp với Ban Cán sự Đảng giải quyết đơn thư phát sinh trong nội bộ, giải quyết đơn thư do Đảng ủy khóa 21 chuyển sang và phát sinh trong năm 2016; thi hành kỷ luật Đảng hình thức khai trừ Đảng đối với 01 đảng viên do vi phạm pháp luật; thành lập Tổ công tác rà soát đơn tố cáo của đảng viên. Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Các cấp ủy trực thuộc cũng chủ động triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, chú trọng việc học tập, quán triệt, phổ biến các quy định, nghị quyết của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.

  Ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu khẳng định, năm 2016, Đảng bộ TTCP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy đã tham gia cùng với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TTCP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Công tác thanh tra chủ động hơn trong xây dựng triển khai kế hoạch; việc xử lý sau thanh tra được tăng cường, đổi mới; công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt; công tác PCTN được quan tâm thường xuyên, tăng cường hợp tác quốc tế về PCTN, tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm Luật PCTN... Cùng với đó, Đảng ủy đã lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đoàn thể được thực hiện tốt. Nhiều hoạt động thể thao văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết.

   

  Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đề nghị lãnh đạo đảng ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành thanh tra; tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị của các cấp; tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác xây dựng Đảng;  chú trọng phối hợp với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TTCP trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, đẩy mạnh giám sát, thẩm định xử lý sau thanh tra; thực hiện tốt công tác tiếp dân; nâng cao chất lượng xây dựng thể chế; quan tâm lãnh đạo các đoàn thể thực hiện có hiệu quả, từng bước xây dựng nề nếp văn hóa công sở nhằm tạo ra diện mạo mới của cơ quan TTCP; thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất…

  IMG_6645.JPG

  IMG_6650.JPG
  Tại Hội nghị, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể Đảng bộ, Chi bộ là Ban Tiếp Công dân Trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2016; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho 2 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dân vận của Đảng.

  Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS