• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  28/03/2019

  Hội nghị giao ban Thanh tra Chính phủ với thanh tra các bộ, ngành

  Ngày 28/3, TTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban TTCP với Thanh tra các bộ, ngành trung ương. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam; đại diện lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị cơ quan TTCP.

  Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch thanh tra Quý I/2019 cho thấy, Thanh tra các bộ, ngành thực hiện 28 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận thanh tra 14 cuộc, tại 19 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện 7 đơn vị vi phạm với tổng số tiền là 61,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 60,8 tỷ đồng, kiến nghị khác 0,7 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 02 tổ chức vi phạm; đã thu hồi 20,9 tỷ đồng.

  Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 10.042 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 2.246 tổ chức, cá nhân; qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 294 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 241 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 7.385 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 2.730 tỷ đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 442,2 tỷ đồng.

  Đồng thời, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.009 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi số tiền 73,7/216 tỷ đồng, đạt 34,1%. Qua đôn đốc, kiểm tra cho thấy các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý hành chính 95 tổ chức, 160 cá nhân; khởi tố 02 vụ, 02 đối tượng.

  Có thể khẳng định, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra bộ, ngành đã bám sát chương trình kế hoạch thanh tra theo định hướng, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận thanh tra. Thanh tra Chính phủ đánh giá, nguyên nhân là do năng lực cán bộ thanh tra chưa tương xứng với với nhiệm vụ được giao, chưa xác định được các vấn đề trọng tâm để xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. Mặt khác, quy định về thời hạn ban hành kết luận thanh tra theo Luật Thanh tra chưa phù hợp với thực tiễn. Nhiều cuộc thanh tra có quy mô lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành nên không thể đảm bảo thời hạn ban hành kết luận thanh tra theo quy định.

  IMG_5072.1.JPG

  Về kế hoạch thanh tra năm 2019, TTCP, Thanh tra các bộ, ngành đang thực hiện các trình tự, thủ tục để thực hiện các cuộc thanh tra theo quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra việc thực hiện xử lý sau thanh tra; chú trọng thanh tra đột xuất; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan; tiếp tục chủ trì rà soát quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra;…

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của một số các bộ, ngành trung ương như: Thanh tra Bộ Y tế với “Kinh nghiệm thanh tra trong lĩnh vực y tế”; Việc xây dựng Kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, giải pháp xử lý về chồng chéo giữa hoạt động thanh tra và kiểm toán của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Kinh nghiệm về Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách, công tác quản lý thuế, hải quan nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước, gian lận thương mại – các giải pháp về xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Bộ Tài chính.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thanh tra năm 2018, Quý I/2019. Với nỗ lực cùng quyết tâm của mình, vai trò và uy tín của TTCP và Thanh tra bộ, ngành đang ngày càng được củng cố và tăng cường. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu ngành Thanh tra tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; nỗ lực quyết tâm cao, bản lĩnh, đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể để đề ra giải pháp, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu và tổ chức thực thi nhiệm vụ, bám sát Kế hoạch thanh tra năm 2019 để hoạt động thanh tra của TTCP và các bộ, ngành đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị TTCP cần phối hợp tốt với thanh tra bộ, ngành liên quan bám sát kết hoạch thanh tra. Trong quá trình thực hiện cũng cần chú trọng thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra yêu cầu, cần tiếp tục chủ trì rà soát quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu các quy định xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra; rà soát, hoàn thiện quy trình về hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Kế hoạch thanh tra phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết, rõ ràng; mục tiêu thanh tra phải trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo. Bố trí nhân lực cho đoàn thanh tra đảm bảo đáp ứng nhu cầu bên cạnh việc tổ chức giám sát, quản lý đoàn thanh tra. Báo cáo kết luận và ban hành kết luận thanh tra sớm, tránh để tình trạng ban hành chậm kết luận thanh tra. Quan tâm hơn nữa công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra và một số nhiệm vụ khác./..

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS