• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  06/03/2019

  Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 1 và 2 năm 2019

  ​Ngày 06/03/2019, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 1 và 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

  IMG_7206.JPG
  Ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng vụ Kế hoạch - Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tháng 1 và 2

  ​Theo báo cáo, tháng 1 và 2 năm 2019 là tháng diễn ra kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi, trước và sau kỳ nghỉ Tết các đơn vị đã tích cực triển khai 751 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đồng thời chủ động triển khai 238 việc. Đã hoàn thành 72,8% tổng số công việc đã triển khai, trong đó có 97,8% công việc hoàn thành trong hạn.
  Về công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 03 kết luận thanh tra; 01 Thông báo kết luận thanh tra; tiếp tục hoàn thiện báo cáo, dự thảo kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp. Tính đến nay, Thanh tra Chính phủ đã và đang triển khai 38/52 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, trong đó năm 2018 chuyển sang 38 cuộc; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019.
  Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng 1 và 2, khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm cả về số lượt người, số vụ việc nhưng vẫn diễn biến phức tạp; đã ban hành 01 báo cáo kết luận kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại, tố cáo, 02 thông báo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại, tố cáo; tham mưu xây dựng kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài và Quyết định thành lập tổ giúp việc
  Về phòng, chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) của Thanh tra chính phủ; xây dựng 02 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục khảo sát, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tham mưu văn bản triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định tặng quà và nộp quà trong dịp Tết nguyên đán; ban hành báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của các địa phưong theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017
   Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số việc còn chậm so với yêu cầu, một số đơn vị chưa quyết liệt trong giải quyết công việc; một số cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất còn chậm ban hành kết luận thanh tra; còn 08 việc chậm, chưa hoàn thành quá hạn; một số đơn vị chưa báo cáo đầy đủ việc thực hiện các nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giao tại kết luận phiên họp giao ban cấp vụ tháng trước; việc thực hiện chế độ báo cáo theo mẫu mới còn bất cập như chưa điền đúng, đủ thông tin vào các biểu mẫu …
  IMG_7215.JPG
  Tổng Thanh tra Chính phủ lê Minh Khái phát biểu kết luận

  Phát biểu kết luận tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao tinh thần chủ động làm việc của các đơn vị trước và sau kỳ nghỉ Tết với kết quả là toàn cơ quan TTCP đã hoàn thành được nhiều việc trong hạn, nổi bật là ban hành kết luận một số cuộc thanh tra lớn được các cấp, ngành và dư luận đồng tình; thực hiện tốt công tác tiếp công dân cũng như xử lý tốt các tình huống trong dịp Tết …
  Về nhiệm vụ tháng 3 và các tháng tiếp theo, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cần sớm hoàn chỉnh  và dứt điểm các cuộc thanh tra chưa kết luận từ năm 2017 trở về trước, trong đó đặc biệt quan tâm tới một số cuộc mà BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu phải báo cáo trong Quý I năm 2019; tiến hành khảo sát, chuẩn bị các điều kiện để triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019; tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo để chủ động xử lý các tình huống phát sinh; chuẩn bị tốt các nội dung làm việc của TTCP với vai trò là Thường trực trong Tổ công tác của Chính phủ;  khẩn trương hoàn chỉnh và trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cũng như đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.
         

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS