• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  21/12/2018

  Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2018

  ​Ngày 21/12/2018, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ các mặt công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2019. Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng TTCP Lê Minh Khái dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

  ​Năm 2018, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Vụ cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai ngay từ đầu năm tới từng phòng chuyên môn cũng như từng công chức. Nhìn chung, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, Vụ TCCB  đã hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất được giao trong năm. Đặc biệt, Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo TTCP trình Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP và triển khai việc hoàn thiện quy chế làm việc, kiện toàn tổ chức, nhân sự các đơn vị thuộc TTCP theo Nghị định 50. Các mặt công tác chủ yếu của Vụ như: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành được đẩy mạnh; chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan được quan tâm; ban hành đầy đủ các văn bản về chỉ đạo điều hành công tác thi đua – khen thưởng, hướng dẫn kịp thời các cụm, khối thi đua của TTCP cũng như Thanh tra các bộ, ngành, địa phương…
  IMG_6833.JPG 
  Tổng TTCP Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo
   
  Phát biểu chỉ đạo, Tổng TTCP Lê Minh Khái khẳng định, năm qua, ngành Thanh tra nói chung và cơ quan TTCP nói riêng được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân đánh giá cao là sự nỗ lực của cả ngành trong đó có vai trò của công tác TCCB. Tổng TTCP cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, công chức Vụ TCCB đã đạt được trong năm 2018 và khẳng định vai trò rất quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị nói chung và với cơ quan TTCP với riêng.
  Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng TTCP đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức của Vụ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao với vai trò tham mưu cho Lãnh đạo, Ban Cán sự với một số nhiệm vụ cụ thể như: Nghiên cứu ban hành cơ chế giám sát đối với việc thực hiện các quy chế; tham mưu có trách nhiệm trong việc sắp xếp, bố trí, tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức; làm tốt hơn nữa trong việc phối hợp, trao đổi với các đơn vị khi luân chuyển, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ…
   Trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn, công tác Đảng, Vụ đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, đảng viên bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 theo đúng quy định của TTCP.
  IMG_6822.JPG


                                                                                                 PV
                    

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS