• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  11/12/2018

  Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với tỉnh Thanh Hoá

  Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-BCĐCCHC ngày 04/5/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018, ngày 10/12, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, do đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí Lê Thị Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm việc với đoàn.

   

  Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 cho thấy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC 2018 từ tháng 11/2017 và tổ chức triển khai đồng bộ với một loạt kế hoạch khác nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ 6 nội dung cải cách hành chính. Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của địa phương. Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 55 quyết định công bố gần 800 thủ tục hành chính, bãi bỏ gần 480 thủ tục hành chính.

  Đến nay, phần mềm một cửa điện tử hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai và đưa vào sử dụng tại 20 UBND cấp huyện và 231 UBND cấp xã. Trong số hơn 1.836.000 hồ sơ được tiếp nhận đến ngày 30/11/2018, số hồ sơ được giải quyết trả đúng hạn đạt 99,80%. Công tác cải cách bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính công được quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả.

  Bên cạnh đó, công tác xây dựng thể chế đã được UBND tỉnh chú trọng từ khâu ban hành đến kiểm tra, rà soát và theo dõi tổ chức thực hiện. UBND tỉnh đã triển khai hiệu quả quy định về phân công, phân cấp quản lý bộ máy, biên chế; thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tỉnh cũng đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến xã. Về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Do đó, không để kiếu kiện kéo dài và vượt cấp ra trung ương.​

  1b.jpg

  Trên cơ sở những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Thanh Hoá kiến nghị Trung ương sớm xây dựng mô hình chuẩn cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại và phần mềm điện tử dùng chung thống nhất cho trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; Đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư quy định chế độ hỗ trợ cho công chức trực tiếp làm công tác CCHC, công chức làm việc tại bộ phận một cửa và đề nghị Bộ Lao động – Thương binh Xã hội sớm ban hành các thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức nhân viên và vị trí việc làm của các cơ sở trực thuộc lĩnh vực bộ quản lý.

  Qua nghe báo cáo và ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá: Tỉnh Thanh Hoá đã coi công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đảm bảo việc giải quyết được thông thoáng, tiết kiệm thời gian; đã tập trung giải quyết tốt đơn thư KN, TC.

  Để khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị tỉnh Thanh Hoá cần chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đề xuất những vướng mắc về cơ chế chính sách. Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường đầu tư hạ tầng cho công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có ké hoạch cụ thể triển khai kiến trúc chính quyền điện tử; đẩy nhanh tiến độ trong công tác tinh giản bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp trong địa bàn tỉnh.

  Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Ngọc Liêm tiếp nhận những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và đề nghị các bộ, ngành xem xét giải quyết.

  47686464_567108893714207_2485480149512880128_n.jpg

  Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc và kiểm tra thực tế tại huyện Đông Sơn. Tại đây, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao kết quả cải cách hành chính của huyện Đông Sơn. Đồng chí đề nghị huyện Đông Sơn cần tăng cường đầu tư hơn nữa cho công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính và thường xuyên đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện./.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS