• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  20/07/2018

  Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm việc với Vụ II

  Ngày 20/07/2018, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt Vụ II về những nội dung liên quan tới hoạt động của đơn vị trong thời gian qua.  

  Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Vụ II đã báo cáo với Tổng Thanh tra Chính phủ về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tình hình hoạt động, những kết quả chủ yếu cũng như những thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất, kiến nghị của Vụ II với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để Vụ II hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
  IMG_6008.JPG Sau khi lắng nghe các ý kiến của Lãnh đạo Vụ II, ý kiến của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cũng như ý kiến của đại diện một số đơn vị có liên quan về một số vấn đề như: Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng với một số bộ, ngành; công tác thanh tra trực tiếp và một số cuộc thanh tra do Vụ II chủ trì còn đang chờ ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền cũng như một số vấn đề liên quan tới tổ chức, cán bộ…Tổng Thanh Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá Vụ II đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp là tiến hành các cuộc thanh tra trực tiếp theo kế hoạch cũng như đột xuất ở những ngành, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực; đội ngũ cán bộ, công chức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất, đạo đức của cán bộ thanh tra, có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt. 
  Tổng Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số hạn chế như: Một số cuộc thanh tra chậm ban hành kết luận theo quy định; chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được phân công còn hạn chế; lực lượng cán bộ thanh ra còn ít và trình độ, năng lực không đồng đều. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra một số nguyên nhân của các hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Sự quyết tâm của lãnh đạo đơn cũng như trưởng các đoàn chưa cao; chưa chú trọng công tác tham mưu, nắm bắt tình hình sát thực tiễn để có thể xây dựng kế hoạch, nội dung các cuộc thanh tra sát yêu cầu, có trọng tâm, trọng điểm…
  Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Vụ II cần tập trung vào việc khắc phục các hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo TTCP cũng như các cấp có thẩm quyền để xử lý dứt điểm các cuộc thanh tra hiện đang còn chậm tiến độ; tăng cường khâu kiểm tra, giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra cũng như tăng cường việc quản lý cán bộ, công chức của đơn vị; tăng cường và đổi mới công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng với các ngành, lĩnh vực được giao theo dõi; mạnh dạn giao trách nhiệm cho những cá nhân có khả năng đảm đương vai trò của Trưởng đoàn thanh tra; chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua việc tự tập huấn trước khi thanh tra cũng như rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc thanh tra...
                                                                                                                                                                                             PV  

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS