• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  10/07/2018

  Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 6/2018

  Ngày 09/7, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

  Theo báo cáo kết quả công tác tháng 6/2018, TTCP đã ban hành 02 kết luận thanh tra; triển khai mới 04 cuộc thanh tra. Tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 49/62 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất.  Các cuộc thanh tra năm 2018 đã triển khai 16/29 cuộc. Bên cạnh đó, đã triển khai 09 đoàn giám sát hoạt động thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 11 Đoàn thanh tra; thẩm định 02 dự thảo Kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc 01 kết luận thanh tra; kiểm tra, xử lý sau thanh tra, báo cáo Tổng Thanh tra và Thủ tướng Chính phủ 02 kết luận thanh tra.

  Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 2.497 lượt công dân đến trình bày 654 vụ việc. Đã phát hành 368 văn bản hướng dẫn công dân và 35 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đã xử lý 916 đơn/1.101 đơn phải xử lý; ban hành 04 quyết định kiểm tra, rà soát khiếu nại.

  Về công tác PCTN, tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2017 của 63 tỉnh, thành phố theo kế hoạch; hoàn thiện Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ; xây dựng báo cáo Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập năm 2017.

  IMG_3424.JPG
  Phát biểu tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, nhiệm vụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 cơ bản đã triển khai đạt kết quả được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhân dân tin tưởng.

  Công tác thanh tra đã triển khai 55% kế hoạch 2018, các kết luận thanh tra cơ bản tốt tuy nhiên, còn một số vấn đề bất cập về kế hoạch thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Theo đó, Tổng Thanh tra đặt vấn đề cần có hội thảo sâu, rộng bàn về việc triển khai hoạt động đoàn thanh tra. Để làm tốt công tác này hơn nữa, Tổng Thanh tra chỉ đạo Vụ Pháp chế rà soát lại toàn bộ quy trình, quy định, căn cứ pháp lý để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện; các vụ, cục, các đoàn thanh tra cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra.

  Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng Thanh tra cho rằng số vụ việc giảm song tình hình công dân khiếu kiện lên Trung ương diễn biến phức tạp, theo đó cán bộ làm công tác tiếp công dân tăng cường hơn nữa công tác tham mưu giải quyết các vụ việc cũng như tình huống phát sinh trong thực tiễn. Thường xuyên nắm bắt tình hình các vụ việc cụ thể, có báo cáo nhanh với lãnh đạo TTCP những vụ việc phức tạp, vụ việc nào thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết ngay, quan tâm tới các vụ việc dân bị oan sai.

  Về PCTN Tổng Thanh tra yêu cầu, đối với chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Cục IV tham mưu thực hiện các nội dung theo kế hoạch; 02 cuộc thanh tra do Cục IV chủ trì cần nhanh chóng triển khai; Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật PCTN tiếp tục làm việc Ủy ban Tư pháp Quốc hội hoàn thiện Luật PCTN (sửa đổi).

  Chương trình xây dựng pháp luật 2018 tiếp tục tiến hành trong đó, ưu tiên việc rà soát lại các quy trình hoạt động thanh tra để bổ sung hoàn thiện những cơ sở, căn cứ pháp lý phục vụ cho công tác này; về công tác tổ chức cán bộ, chuẩn hóa theo Nghị định 50/NĐ-CP. Văn phòng Thanh tra Chính phủ trong điều kiện kinh phí cho phép, thực hiện nhanh các yêu cầu của Ban Tiếp công dân Trung ương về hoàn thiện trụ sở mới. Vụ Kế tổng hợp sớm hoàn thiện dự toán kinh phí năm 2019.

  Trên cơ sở các ý kiến tại giao ban, Tổng Thanh tra yêu cầu Vụ Kế hoạch sớm ban hành thông báo kết luận để các vụ, cục, đơn vị triển khai thực hiện./.

                                                            PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS