• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  12/06/2018

  Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 5/2018

  Ngày 11/6, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

  Theo báo cáo kết quả công tác tháng 05/2018, TTCP đã ban hành 03 kết luận thanh tra; triển khai mới 06 cuộc thanh tra. Tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 42/61 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Riêng các cuộc thanh tra năm 2018 đã triển khai 08/24 cuộc.

  Bên cạnh đó, đã triển khai 07 đoàn giám sát hoạt động thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 24 Đoàn thanh tra; thẩm định 02 dự thảo Kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đố 04 kết luận thanh tra; kiểm tra, xử lý sau thanh tra, báo cáo Tổng Thanh tra và Thủ tướng Chính phủ 12 cuộc thanh tra.

  Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.794 lượt công dân đến trình bày 447vụ việc. Đã ban hành 215 văn bản hướng dẫn công dân và 25 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đã xử lý 1.198 đơn/1.417 đơn phải xử lý; ban hành 01 quyết định kiểm tra, rà soát khiếu nại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 03 vụ việc.

  IMG_3164.JPG
  Công tác PCTN, tiếp tục hoàn thiện Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng; hoàn thành dự thảo báo cáo quốc gia thực thi Công ước và dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ, nhất là giải trình, tổng hợp ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

  Phát biểu tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, hiện nay TTCP triển khai công việc trong điều kiện nhiều nhiệm vụ của những năm trước vẫn còn, trong đó công tác thanh tra một số cuộc còn chậm, nhiều nhiệm vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao đột xuất dẫn đến có đôi khi bị động trong công việc; tổ chức biên chế không tăng, việc bổ sung cán bộ không kịp thời, triển khai nhiệm vụ có lúc có nơi chưa quyết liệt. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được cho thấy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã có nhiều sự cố gắng trên tất cả các lĩnh vực công tác.

  Tổng Thanh tra thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như, công tác phối hợp và chỉ đạo công việc có lúc có nơi chưa sát. Để khắc phục tình trạng này, Tổng Thanh tra yêu cầu các cục, vụ, đơn vị rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao, phối hợp với Vụ Kế hoạch và Tổng hợp đề xuất phương án cụ thể trong từng nhiệm vụ để điều chỉnh thực hiện đạt hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Tổng Thanh tra Chính phủ, tình hình gần đây diễn biến phức tạp, các cục địa bàn phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương cần quan tâm hơn nữa công tác này. Ngoài ra, một số quy chế, quy định cần thực hiện nghiêm, song các đơn vị cần tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ làm sao để thực hiện nghiêm nhưng phù hợp, thuận lợi cho cán bộ, công  chức, viên chức, người lao động./.

                                                          PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS