• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  12/04/2018

  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ

  Ngày 12/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ họp sơ kết Quý I, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc họp. Toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự họp.

  Báo cáo kết quả hoạt động Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2018 của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ cho thấy, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự chủ động phối hợp thường xuyên của Ban cán sự Đảng và sự đổi mới trong phương thức hoạt động của các cấp ủy Đảng, cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã khắc phục khó khăn, tập trung triển khai tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cơ quan, thực hiện nghiêm nội quy, quy định đã đề ra. Qua đó đã đạt được những thành tích đáng kể về công tác chính trị tư tưởng, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể.

  Đảng ủy TTCP và các đảng bộ, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, triển khai kế hoạch công tác năm 2018 (thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ) đạt một số kết quả tích cực. Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2018, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 2.676 lượt công dân. Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận 4.405 đơn thư, đã xử lý 3.793 đơn. Thanh tra Chính phủ kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 04 vụ việc khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng giao. TTCP chỉ đạo tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.193 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi 67/281 tỷ đồng.

  IMG_2576.JPG
  Kết luận cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Đảng bộ phải có đánh giá về tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên để chỉ ra các tồn tại, hạn chế, tìm giải pháp khắc phục. Tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu của các Ban trong Đảng nhất là Ủy ban kiểm tra

  Các đảng bộ, chi bộ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy TTCP trong việc xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo nội bộ cũng như phát ngôn sai sự thật; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan và ngành Thanh tra công tác quản lý và kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng cần được chú trọng. Đảng bộ nghiên cứu thêm việc thành lập chi bộ tạm thời đối với một số đoàn thanh tra hay tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo khi xa cơ quan, đơn vị dài ngày để gắn trách nhiệm trong việc quản lý đảng viên.

  Đồng chí Lê Minh Khái đề nghị, Đảng ủy TTCP  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát nắm tình hình trực tiếp tại các đảng bộ, chi bộ cần được quan tâm hơn. Một số nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ cần được bổ sung vào báo cáo để thực hiện trong Quý II/2018./.                                                                                                                                          PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS