• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  08/03/2018

  Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 2/2018

  Ngày 07/3, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

  Theo báo cáo kết quả công tác tháng 02, TTCP đã ban hành 03 kết luận thanh tra; 04 thông báo Kết luận thanh tra; tiếp tục xây dựng báo cáo, dự thảo kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra trực tiếp; nắm tình hình triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 926 lượt công dân đến trình bày 333 vụ việc, trong đó khiếu nại 221 việc, tố cáo 47 việc, kiến nghị và phản ánh 64 việc. Số lượng đơn thư phải xử lý trong tháng là 2.092 đơn, đã xử lý 1.407 đơn. Công tác PCTN, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2017; sơ kết quy chế nắm tình hình, xử lý thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của TTCP; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương xây dựng Đề án bảo vệ người tố cáo...

  Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, trên các mặt công tác đã có nhiều tiến bộ cụ thể, công tác thanh tra đã hoàn thiện một số cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC có nhiều nỗ lực; công tác PCTN được chú trọng nhất là việc tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật PCTN sửa đổi.

  z924501970561_d4a84bf8ab88c143ec7ca3345e14cc79.jpg
  Về nhiệm vụ trong tháng 3/2018, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, Vụ Kế hoạch tài chính và tổng hợp tiếp tục thực hiện theo dõi các công việc chậm tiến độ đôn đốc các cục, vụ, đơn vị thực hiện; sớm xây dựng kế hoạch triển khai hội nghị về công tác thanh tra. Các cục, vụ chức năng dựa trên kế hoạch chung của TTCP, tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể về thời gian, nội dung đối với các nhiệm vụ được giao (nhất là các cuộc thanh tra) để thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ do Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Thủ tướng Chính phủ giao cần sớm được triển khai và trong Quý II hoàn thành cuộc thanh tra đã được thực hiện trong năm 2017.

  Đối với công tác tiếp công dân, Tổng Thanh tra yêu cầu, trong Quý II các cục, vụ, đơn vị liên quan kết hợp giải quyết các vụ việc cũ với rà soát giải quyết các vụ việc mới phát sinh. Công tác PCTN, tập trung tiếp thu, hoàn chỉnh Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thức 5, Quốc hội Khóa XIV.

  Về việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành là yêu cầu bức thiết, các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai đưa vào vận hành hệ thống dữ liệu QG về KNTC. Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT gắn với công tác cải cách TTHC./.

                                                         PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS