• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  02/08/2017

  Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Kon Tum

  Ngày 01/08/2017, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Kon Tum.​​

  Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hoà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan thuộc khối nội chính tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương được kiểm tra.
  Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã thông báo Kế hoạch số 64-KH/BNCTW và Quyết định số 65-QĐ/BNCTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo về việc thành lập 08 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quân tâm tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Kon Tum. Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 7 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại Kon Tum từ ngày 01-8 đến ngày 11-8-2017 đối với các cơ quan: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, Huyện ủy Ngọc Hồi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
  Theo Báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, ban hành Kế hoạch, Chương trình thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức 04 cuộc kiểm tra đối với 08 tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trong chi tiêu, mua sắm tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức 65 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 77 tổ chức…
  Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã kết thúc 532 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm với số tiền 150 tỷ 570 triệu đồng, 256.389 ha đất, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 27 tỷ 970 triệu đồng, xử lý khác 122 tỷ 600 triệu đồng. Kiểm sát điều tra và thực hành quyền công tố 101 vụ/88 bị can; trong đó án tham nhũng 10 vụ/10 bị can, án kinh tế 91 vụ/78 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố về tham nhũng, kinh tế, đã giải quyết, truy tố 33 vụ/72 bị can. Ngành Toà án đã thụ lý, giải quyết xong 33 vụ/72 bị cáo về tham nhũng, kinh tế.
  images684343_Toan_canh.JPG 
  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 7 ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; Báo cáo tự kiểm tra, giám sát phản ánh đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
  Đồng chí Trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh mục đích của đợt kiểm tra, giám sát: (1) Thông qua kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; trọng tâm là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. (2) Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát.
  Đồng chí cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp tốt với Đoàn công tác để hoạt động kiểm tra, giám sát đạt kết quả cao nhất. Yêu cầu các thành viên Đoàn công tác làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; nắm vững các nội dung kiểm tra, giám sát; công tâm, khách quan; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước trong quá trình kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Kon Tum.
  Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn và phát biểu đóng góp của thành viên Đoàn công tác; đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung hoàn thiện báo cáo và phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
                                                                                Theo noichinh.vn

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS