• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  26/07/2017

  Đảng bộ TTCP sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

  Ngày 26/7, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP Phan Văn Sáu chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

  Tại hội nghị, Đảng bộ TTCP đã trao tặng Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi cho 12 đảng viên của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TTCP.

  Sau Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng bộ TTCP đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo kết quả công tác Đảng tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng cho biết, 6 tháng qua được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, sự chủ động phối hợp thường xuyên với Ban cán sự Đảng và sự đổi mới trong phương thức hoạt động của các cấp ủy Đảng, cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, hoạt động của Đảng bộ TTCP đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

  IMG_7895.JPG
  Bên cạnh đó, Đảng ủy TTCP và các cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của TTCP.

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ TTCP trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn, Đảng ủy TTCP và các cấp ủy tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ TTCP. Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự suy diễn”, “tự chuyển hóa”, “lợi ích nhóm” trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

  IMG_0536.JPG
  Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ TTCP trong 6 tháng vừa qua. Bên cạnh đó, Tổng TTCP Phan Văn Sáu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như việc xem xét, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ đảng viên của TTCP còn chậm làm ảnh hưởng đến kỷ cương, kỷ luật, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; một số ít trường hợp người tố cáo chưa nhận thức đầy đủ pháp luật về tố cáo, vẫn còn trường hợp gửi đơn thư tố cáo vượt cấp, phản ánh sự việc thiếu khách quan, không trung thực, nhiều nội dung tố cáo mặc dù đã được các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định nhưng vẫn tiếp tục có đơn thư tố cáo, kiến nghị không đúng sự thật gửi đến nhiều cơ quan không có thẩm quyền giải quyết, tố cáo cả người giải quyết tố cáo.

  IMG_0545.JPG
  Các cấp ủy chưa có biện pháp hữu hiệu trong việc phối hợp với thủ trưởng đơn vị để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra còn kéo dài, nhất là thời gian xây dựng báo cáo và lết luận thanh tra; công tác quản lý nhà nước về KN,TC còn hạn chế, chưa có giải pháp hiệu quả trong việc theo dõi tình hình giải quyết đơn thư KN,TC.

  Về nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP Phan Văn Sáu đề nghị các cấp ủy đảng khắc phục ngay những khuyết điểm đã nêu; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng TTCP tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/BCS để lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 đạt kết quả cao.

  IMG_7886.JPG
  Trong công tác xây dựng đảng, Bí thư Đảng ủy TTCP Phan Văn Sáu đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý và kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, đổi mới nội dung sinh hoạt và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo; thực hiện các quy trình quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng ủy TTCP đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan TW chuẩn y; chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.

  Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP Phan Văn Sáu cũng đề nghị đảng ủy cấp trên tiếp tục quan tâm, cộng tác cũng như hỗ trợ phối hợp tốt để thực hiện có hiệu quả những tồn tại yếu kém kéo dài, đặc biệt là việc xử lý đơn thư trong nội bộ cơ quan TTCP; xây dựng Đảng ủy TTCP trong sạch, vững mạnh./.

                                                       PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS