• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  05/01/2017

  Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định thi hành Điều lệ Đảng

  Sáng ngày 5/1,  Đảng ủy TTCP tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định thi hành Điều lệ Đảng cho các cấp ủy và ủy ban kiểm tra trong toàn Đảng bộ.Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ Lê Văn Thái, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng, các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy viên, cấp ủy chi bộ, tổ trưởng đảng của các chi bộ và các đồng chí đảng viên được phân công làm nghiệp vụ công tác Đảng. 

  Hội nghị tập trung vào quán triệt, triển khai các quy định thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị này có yêu cầu cao hơn, nội dung học tập và làm theo Bác đầy đủ, toàn diện hơn, không chỉ là đạo đức mà cả tư tưởng và phong cách của Bác. Cụ thể là phổ biến một số nội dung trong Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành TƯ về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TƯ ngày 20/9/2016 của BCH TƯ về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của UBKT TƯ về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TƯ thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo TƯ về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TƯ ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư TƯ Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 62-KH/BCSĐ ngày 06/10/2016 của BCS Đảng TTCP về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ.

  Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng nhấn mạnh việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đảm bảo để tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, các đồng chí Bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc TTCP, trong các đảng bộ, chi bộ được quán triệt đầy đủ, nắm vững nội dung và sáng tạo triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của TƯ và Đảng ủy Khối, của Đảng bộ TTCP phù hợp với thực tế từng cục, vụ, đơn vị và mỗi đảng bộ, chi bộ. Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, quán triệt kết hợp việc tự nghiên cứu với nghe phổ biến giữa học tập, quán triệt với thảo luận, trao đổi.

  Đồng chí Nguyễn Thái Hồng mong muốn, sau hội nghị các đảng viên sẽ được tiếp thu đầy đủ các nội dung, để vận dụng vào thực tiễn công tác cũng như cuộc sống, đồng thời có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện tại đảng bộ, chi bộ, đơn vị mình và cho từng cản bộ đảng viên thuộc phạm vi quản lý….

                                          Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS