• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  27/12/2016

  Thanh tra Chính phủ họp giao ban tháng 12/2016

   Ngày 27/12, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 12/2016, nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2017. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh, Ngô Văn Khánh; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

  Báo cáo kết quả hoạt động tháng 12/2016, TTCP đánh giá, các cục, vụ, đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân công chức, viên chức gắn với kiểm điểm phân loại tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, nhiều việc còn chậm so với yêu cầu, chất lượng hiệu quả công việc còn hạn chế.

  Về công tác thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thanh tra năm 2017; ban hành 02 kết luận thanh tra; 03 thông báo kết luận thanh tra; ban hành 02 báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra.

  Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 1.583 lượt công dân đến trình bày 514 vụ việc. Số lượng đơn thư trong tháng 1.786 đơn, đã xử lý 1.116 đơn, hiện còn 670 đơn đang xử lý. Trong tháng, TTCP đã ban hành 07 kết luận, báo cáo, thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Công tác phòng, chống tham nhũng, hoàn chỉnh báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; xây dựng công văn góp ý các tài liệu Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) gửi Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ; xây dựng công văn nắm tình hình và báo cáo việc tặng, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017…

  IMG_6251.JPGĐảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng; chuẩn bị hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy tham gia ý kiến về củ trương công tác cán bộ, chính sách cán bộ, việc quy hoạch, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ

  Phát biểu chỉ đạo tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu nhấn mạnh, TTCP đã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm 2017. Quá trình xây dựng kế hoạch cũng phát sinh một số khó khăn nhất định, nặng nề trong nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, TTCP cân đối nguồn lực, sắp xếp các công việc đưa vào kế hoạch một cách hợp lý để thực hiện. Bên cạnh đó, vấn đề khiếu nại, tố cáo còn nhiều phức tạp, các cục, vụ cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để giải quyết; tiến độ hoàn thành các công việc do Thủ tướng Chính phủ giao cần được được quan tâm hơn nữa để hoàn thành. Tổng Thanh tra yêu cầu, đối với một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, các đơn vị liên quan cần xem xét cả về mặt khách quan và chủ quan, trong đó lưu ý việc thực hiện quy chế, quy địn của cơ quan, đơn vị; việc bảo vệ chính trị nội bộ, vấn đề phát ngôn…

  Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chỉ đạo, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị của Đảng, văn bản, Nghị quyết của Chính phủ về việc không tặng quà và nhận quà trong dịp Tết; nghiêm cấm giao lưu, liên hoan, gặp mặt chúc mừng gây phản cảm.

  Đồng thời, quan tâm chế độ, chính sách thăm hỏi, chúc tết cán bộ hưu trí; dự kiến ngày 11/1/2017 sẽ diễn ra hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2016, Tổng Thanh tra Chính phủ giao Văn phòng, Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp chuẩn bị các nội dung công việc liên quan tới hội nghị. Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân trong dịp Tết.

  Cuối cùng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhắc nhở, các đồng chí cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hết sức nêu gương để thực hiện tốt nhiệm vụ./. 

  Thanh Loan

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS