• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Quyết định công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ theo QĐ 2333/QĐ-TTCP

  Ngày 01/10/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2333/QĐ-TTCP về việc công bố  thủ tục hành chính được ban hành mới  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ​

  Ngày 01/10/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2333/QĐ-TTCP về việc công bố  thủ tục hành chính được ban hành mới  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ bao gồm:

  a) Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập;

  b) Thủ tục tục công khai bản kê khai;

  c) Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập;

  d) Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình;

               e) Thủ tục thực hiện giải trình.

  Chi tiết có tại văn bản kèm theo:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS