• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông tin đấu thầu

  Gói thầu số 18: Cung cấp lắp đặt hệ thống mạng, điện thoại

  Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ
  Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  Điện thoại/fax/email: 080.49188
  Mã số thuế: Không có​

  Gói thầu TV14: Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy

  Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ
  Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  Điện thoại/fax/email: 080.49188
  Mã số thuế: Không có​

  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần2) dự án: Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Tên dự án: Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Địa điểm xây dựng: số 35 đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nguồn vốn đầu tư  : Ngân sách Nhà nước cấp.
  - Tổng mức đầu tư   : 97.631.003.000 đồng.
  - Thời gian thực hiện : Từ Quý III năm 2012 đến quý III năm 2018.
  - Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 55.977.932.000 đồng (Biểu 1).
  - Tổng giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 9.632.242.000 đồng (Biểu 2).
  - Tổng giá trị phần công việc đấu thầu: 32.020.829.000 đồng (Biểu 3). ​​

  Gói thầu : "Tư vấn thiết kế Hồ sơ bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội"

  Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ

  Địa chỉ:  Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29, khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Điện thoại/fax/email: 080.49188

  Mã số thuế: Không có​

  1. Tên gói thầu: Gói thầu TV07: Tư vấn thiết kế.

  -  Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa    

  -  Giá gói thầu: 3.095.230.000, 0 đồng (Ba tỷ, không trăm chín lăm triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

  -   Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn thiết kế Hồ sơ bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình cho dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội, bao gồm các hạng mục sau:

  + Xây 01 khối nhà 09 tầng nổi diện tích 8.959,3m2; trên khu đất diện tích 2.865,5m2; diện tích xây dựng là 998,5m2; tổng diện tích sàn 10.303,3m2; 01 tầng hầm diện tích 1.344m2; mật độ xây dựng 37,7%

  + Các hạng mục phụ trợ khác như Nhà bảo vệ, nhà để xe, trạm điện, hạ tầng toàn khu, trang thiết bị nội thất...

  -Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

  2. Tên dự án: Dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.

  3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 411, Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29, khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 080.49188 hoặc 0938.010.166.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.500.000 (Một triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

  9. Bảo đảm dự thầu: 31.000.000,0 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng chẵn).

  10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2016.

  11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 15, ngày 08 tháng 11 năm 2016 .​

  THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ

  Ngày 22 tháng 9  năm 2015​, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên có thông báo số 32 /TB-TTĐT về việc lựa chọn đơn vị liên kết Cung cấp dịch vụ ăn, uống cho CBCCVC, học viên và khách nghỉ dưỡng tại trụ sở Trung tâm”.

  Toàn văn Thông báo có tại văn bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS