• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông báo mời thầu

  Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ. 

  Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  Điện thoại/fax/email: 080.49188 hoặc 0938010166.

   1. Tên gói thầu: XL01: Xây dựng khối nhà 09 tầng 
  - Loại gói thầu: Xây dựng 
  - Giá gói thầu: 95.393.474.000 đồng (Chín lăm tỷ, ba trăm chín ba triệu, bốn trăm bảy tư nghìn đồng chẵn).
  - Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng khối nhà 09 tầng.
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 630 ngày.
  2. Tên dự án : Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.
  3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 31 tháng 10 năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2018. 
  7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 413 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Hai triệu đồng).
  9. Bảo đảm dự thầu: 1.500.000.000 (một tỷ, năm trăm triệu đồng).
  10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm  2018.
  11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10, ngày 21 tháng 11 năm 2018.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS