• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông báo mời thầu, gói thầu XL03 "Phá dỡ công trình cũ"

  Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ. 
  Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  Điện thoại/fax/email: 080.49188 hoặc 0938010166.​

  1. Tên gói thầu: XL03: Phá dỡ công trình cũ. 
  - Loại gói thầu: Xây dựng 
  - Giá gói thầu: 2.797.686.000,0 đồng (Hai tỷ, bảy trăm chín bảy triệu, sáu trăn tám sáu nghìn đồng chẵn).
  - Nội dung chính của gói thầu: Phá dỡ toàn bộ các công trình cũ hiện có trên khu đất 2.865,5m2 thuộc trụ sở tiếp công dân của Tung ương Đảng và Nhà nước, địa chỉ số 1 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
  2. Tên dự án : Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.
  3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 29 tháng 8 năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 06 tháng 9 năm 2018. 
  7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 413 Trụ sở Thanh tra Chính Phủ - Lô D29, Khu ĐTM, Đường Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng).
  9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng).
  10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 06 tháng 9 năm  2018.
  11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10, ngày 06 tháng 9 năm 2018.
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS