• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

  Ngày 22/4/2019, Trường Cán bộ Thanh tra, TTCP có Văn bản số 249/TB-TCBTT, Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP.

   Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm

  Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

  Ngày 22/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 573/TTCP-VP, ​​Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương​ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


   Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​

  ​​Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P

  Ngày 11/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 531/TB-TTCP, ​​Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P​.

   Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​

  Thông báo về việc hệ thống kiến thức và tài liệu tham khảo thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 10/4/2019, Thanh tra Chính phủ phát hành Văn bản số 07/TB-HĐT thông báo về việc hệ thống kiến thức thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018 và tài liệu tham khảo​.

  Các văn bản tại file đính kèm:


  Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

  Theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, TTCP được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo tiến độ, dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong tháng 4 năm 2019. Thanh tra Chính phủ đăng tải dự thảo Nghị định để cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Toàn văn dự thảo Nghị định tại file văn bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 01/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 181/QĐ-TTCP, quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018.

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra năm 2018

  Ngày 01/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 180/QĐ-TTCP, quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, TTCP, đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018.


  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018

   
  Ngày 01/4/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 178/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 22 cá nhân thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích tốt trong công tác năm 2018.

  Toàn văn Quyết định có tại văn bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018

  Ngày 01/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 179/QĐ-TTCP, quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thanh tra Chính phủ chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đức Cần

  Ngay sau khi có thông tin phản ánh vụ việc liên quan đến ông Hoàng Đức Cần, lao động hợp đồng, làm việc tại Phòng Quản trị, Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, xác minh thông tin và yêu cầu ông Hoàng Đức Cần viết bản tường trình. Căn cứ quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của ông Hoàng Đức Cần, Tổng Thanh tra Chính phủ đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đức Cần kể từ ngày 19/3/2019; đồng thời thông tin vụ việc đến cơ quan có chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
  Thanh tra Chính phủ trân trọng cảm ơn sự phối hợp, thông tin của các cơ quan và báo chí./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS