• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  ​Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ.

  Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 của Thanh tra Chính phủ. Sau đây là thông báo Kết luận thanh tra.

  Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016

  Ngày 15/02/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 01/TTCP-HĐTTTVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016​.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2017

  Ngày 12/01/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 95/KH-TTCP về việc phát động phong trào thi đua năm 2017​.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017

  Ngày 12/01/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 94/BC-TTCP về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
  Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

  Mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017

  Ngày 05/1/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 11/TTCP-VP về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 vào 8h ngày 11/01/2017.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017

  Ngày 27/12/2016, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 3424/TTCP-C.IV về việc nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017​.

  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc mạo danh Thanh tra Chính phủ để bán tài liệu

  Hiện nay, Cục I, Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận một số thông tin về việc có cá nhân gọi điện thoại cho Chánh thanh tra tỉnh, thành phố, mạo danh lãnh đạo Cục I chỉ đạo cho Thanh tra các tỉnh, thành phố mua tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chánh, Phó chánh thanh tra hoặc nghiệp vụ của ngành giai đoạn 2016-2020. Đây là những thông tin không đúng sự thật. Cục I Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương về việc mạo danh Thanh tra Chính phủ để bán tài liệu.
  Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng tải toàn văn Văn bản tại bản đính kèm:

  Thông báo tin buồn

  ​Thông báo tin buồn về việc đồng chí Hoàng Ngọc Văn - Thanh tra viên chính, Cục Chống tham nhũng từ trần.
  Toàn văn Thông báo tin buồn có tại bản đính kèm:

  Thông báo tuyển dụng viên chức vị trí Kế toán trưởng, kế toán viên làm việc tại Trường cán bộ Thanh tra

  Ngày 29/11/2016, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 514/TB-TCBTT về việc tuyển dụng viên chức vị trí Kế toán trưởng, kế toán viên làm việc tại Trường cán bộ Thanh tra.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Báo cáo kết quả công tác Quý IV/2016 và báo cáo tổng kết công tác năm 2016

  ​Ngày 23/11/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 3102/TTCP-KHTCTH về việc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là bộ, ngành Trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo tổng kết công tác năm 2016.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS