• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Thông báo Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên

  Ngày 20/2/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 199/TB-TTCP, Thông báo Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính

  Ngày 19/02/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 189/TTCP-KHTH gửi Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính.
  Toàn văn có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch Tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019

  Ngày 29/1/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 128/KH-TTCP Tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm: 

  Thông báo về việc Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN

  Ngày 28/1/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 120/TTCP-C.IV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập về việc Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà.
  Toàn văn có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2018

  Ngày 24/1/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành các Quyết định về việc tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn các Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo Tiếp nhận công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 18/1, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 69/TB-TTCP thông báo tiếp nhận công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ (qua kiểm tra, sát hạch) và Văn bản số 70/TB-TTCP thông báo tiếp nhận công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn 02 Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 11/01/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 24/QĐ-TTCP, quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 18 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra năm 2018​.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 11/01/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 25/QĐ-TTCP, quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 15 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc đăng tải các tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra chiều ngày 16/01/2019

  Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc đăng tải các tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra chiều ngày 16/01/2019. Trung tâm Thông tin đăng tải các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 của ngành Thanh tra; Kết quả thực hiện kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2017; Tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thanh tra; Chương trình hội nghị.
  Toàn văn có tại bản đính kèm:

  Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

  Ngày 08/01/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 33/TTCP-VP, gửi Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
  Toàn văn Văn bản số 33; danh sách cán bộ kỹ thuật chuyên trách phục vụ THHN; maket Hội nghị có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS