• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Thông báo thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 16/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1389/TB-TTCP về việc thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

  Ngày 12/8/2019, Trường Cán bộ Thanh tra đã có Thông báo số 467/YB-TTCP về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

  Ngày 01/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1286/TTCP-C.IV và Văn bản số 1291/TTCP-C.IV về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Giấy mời dự Hội nghị tọa đàm công bố, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị và rà soát các tiêu chí bị trừ điểm cải cách hành chính 2018

  Ngày 19/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Giấy mời số 1214/GM-TTCP về việc mời dự Hội nghị tọa đàm công bố, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị và rà soát các tiêu chí bị trừ điểm CCHC 2018.
  Toàn văn Giấy mời có tại bản đính kèm:

  Tài liệu Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra

  Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra​.

  Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 15/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 499/QD-TTCP về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Thanh tra năm 2019

  Ngày 12/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1171/TTCP-KHTH về việc chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Thanh tra năm 2019.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra

  Ngày 12/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 1162/TTCP-VP và văn bản số 1163/TTCP-VP về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra.
  Toàn văn văn bản mời dự có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo của Hội đồng thi tuyển công chức Thanh tra Chính phủ

  Ngày 11/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 17/TB-HĐTT về việc thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo của Hội đồng thi tuyển công chức Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:
   

  Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

  Ngày 11/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1140/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS