• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Dự thảo Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg và Kế hoạch 1130/KH-TTCP

   
  Báo cáo Sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ (từ 01/5/2012 đến 31/10/2012)

  Mở lớp đào tạo cử nhân Hành chính Chuyên ngành Thanh tra

  CV số: 1018/HVHC-ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2012 về việc mở lớp đào tạo cử nhân Hành chính Chuyên ngành Thanh tra.

  Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 14.CT-TTg của Thủ thướng Chính phủ và Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

  Kính gửi:  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Cục I, II, III, Vụ I, II, III, Vụ Pháp chế, Tổ công tác 1130,  Trung tâm Thông tin thuộc Thanh tra Chính phủ. 

  Văn bản hướng dẫn Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2012

  Kính gửi:  Chánh Thanh tra các bộ, ngành Trung ương, Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng, vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

  Tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2012 của cơ quan Thanh tra Chính phủ

  (Kèm theo Văn bản số: 2528/TTCP-TCCB ngày  04 tháng 10  năm 2012)

  Công văn số: 2474/TTCP-TTTT

  Về việc bảo dưỡng, thống kê, cài đặt lại thiết bị tin học cho Lãnh đạo TTCP và các cục, vụ, đơn vị.

  CV Số: 2421/TTCP-VP V/v Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến 2011

  Kính gửiỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Để có cơ sở xây dựng báo cáo, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn (2002 – 2011).​

  Thông báo: V/v cung cấp miễn phí Hệ thống phần mềm dùng chung “Tiếp công dân” và “Xử lý đơn thư”

  Kính gửi: Thanh tra các tỉnh thành, bộ ngành, địa phương.

  Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệ Đề án đổi mới Tiếp công dân, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng xong Hệ thống phần mềm dùng chung "Hệ thống thông tin quản lý khiếu nai, tố cáo" bao gồm phần mềm Tiếp công dân và Xử lý đơn thư.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS