• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 04/9/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 634/QĐ-TTCp về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo điểm thi và phúc khảo nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2018

  Ngày 4/9/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 15/TB-HĐT về việc thông báo điểm thi và phúc khảo nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2018.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018

  Ngày 28/8/2019, Hội đồng thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 14/TB-HĐT về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:
  ​​​

  Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)

  Ngày 26/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1451/TTCP-C.IV về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện NQ số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2).
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm

  Thông báo thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 16/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1389/TB-TTCP về việc thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

  Ngày 12/8/2019, Trường Cán bộ Thanh tra đã có Thông báo số 467/YB-TTCP về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

  Ngày 01/8/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1286/TTCP-C.IV và Văn bản số 1291/TTCP-C.IV về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Giấy mời dự Hội nghị tọa đàm công bố, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị và rà soát các tiêu chí bị trừ điểm cải cách hành chính 2018

  Ngày 19/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Giấy mời số 1214/GM-TTCP về việc mời dự Hội nghị tọa đàm công bố, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị và rà soát các tiêu chí bị trừ điểm CCHC 2018.
  Toàn văn Giấy mời có tại bản đính kèm:

  Tài liệu Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra

  Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra​.

  Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 15/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 499/QD-TTCP về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS