• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Quyết định về việc bổ sung danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  ​Ngày 6/5/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 308/QĐ-TTCP về việc bổ sung danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách và triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 26/4/2019, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 300/QĐ-TTCP, Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Toàn văn Thông báo tại file đính kèm:
  ​​

  Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan TTCP

  Ngày 25/4/2019, Hội đồng thi tuyển công chức, TTCP có Văn bản số 07/TB-HĐTT, Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan TTCP. 

  Toàn văn Thông báo tại file đính kèm:

  Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

  Ngày 22/4/2019, Trường Cán bộ Thanh tra, TTCP có Văn bản số 249/TB-TCBTT, Thông báo v/v tuyển dụng lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP.

   Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm

  Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

  Ngày 22/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 573/TTCP-VP, ​​Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương​ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


   Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​

  ​​Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P

  Ngày 11/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 531/TB-TTCP, ​​Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P​.

   Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​

  Thông báo về việc hệ thống kiến thức và tài liệu tham khảo thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 10/4/2019, Thanh tra Chính phủ phát hành Văn bản số 07/TB-HĐT thông báo về việc hệ thống kiến thức thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018 và tài liệu tham khảo​.

  Các văn bản tại file đính kèm:


  Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

  Theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, TTCP được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo tiến độ, dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong tháng 4 năm 2019. Thanh tra Chính phủ đăng tải dự thảo Nghị định để cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Toàn văn dự thảo Nghị định tại file văn bản đính kèm:

  Thông báo về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 01/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 181/QĐ-TTCP, quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018.

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS