• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  22/07/2020

  Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức vòng 1

  Ngày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 16-TB/HĐTT về việc thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức vòng 1.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS