• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  18/02/2020

  Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học năm 2021

  ​Thực hiện Quy chế Quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 2315/QĐ-TTCP ngày 08/9/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra thông báo về đề xuất đề tài khoa học năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn thông báo ​có tại bản đính kèm:

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS