• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  18/10/2019

  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cán bộ Thanh tra đợt I năm 2019

  Ngày 16/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 573/TB-TCBTT về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cán bộ Thanh tra đợt I năm 2019.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS