• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  07/05/2019

  Quyết định về việc bổ sung danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  ​Ngày 6/5/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 308/QĐ-TTCP về việc bổ sung danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS