• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  02/05/2019

  Thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách và triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 26/4/2019, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 300/QĐ-TTCP, Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Toàn văn Thông báo tại file đính kèm:
  ​​

  300-2.PDF300-2.PDF

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS