• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo
  03/04/2019

  Thông báo về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra năm 2018

  Ngày 01/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 180/QĐ-TTCP, quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, TTCP, đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018.


  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  ​​2-2019-ttcp-180-1- chien si thi dua nganh Thanh tra.PDF2-2019-ttcp-180-1- chien si thi dua nganh Thanh tra.PDF

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS